Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh kiến nghị một số nội dung

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/10/2020 | 10:14 AM (GMT +7)
Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TW Đảng đã nâng cao nhận thức ở các cấp ủy Đảng (nhất là cấp cơ sở), của chính quyền, các ngành, đoàn thể, xác định việc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị và phải tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Hội nạn nhân CDDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam triển khai dự án "Chăm sóc sức khỏe và cải thiện sinh kế cho trẻ khuyết tật".

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội để khắc phục hậu quả và chung tay xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nạn nhân tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thảm họa da cam, Chương trình tri ân những tấm lòng nhân ái hoặc Chương trình khách mời quay trên Đài PTTH tỉnh v.v… góp phần tuyên truyền về hậu quả CĐHH ở địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở lao động TBXH, Sở Y tế, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin; UBND các huyện,thị, thành phối phối hợp triển khai thực hiện pháp luật ưu đãi người có công nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho nạn nhân CĐDC/Dioxin, bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho nạn nhân và hạn chế tối đa tiêu cực trong việc lợi dụng chính sách để hưởng chế độ, tạo điều kiện cho nạn nhân CĐHH gồm người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ giám định y khoa để hưởng chế độ chính sách (nếu đủ điều kiện). Kết quả số người được công nhận là nạn nhân CĐDC/Dioxin đến nay là 6.335 người, trong đó người trực tiếp tham gia kháng chiến 4. người, con đẻ người tham gia kháng chiến 1.869 người.

Từ sau khi có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Thông tri 06 của Tỉnh ủy việc sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho nạn nhân thuận lợi hơn. Kết quả từ năm 2015 đến tháng 8/2020 toàn Hội đã vận động được là 37.412.472.363 đồng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TW Đảng, các cấp ủy Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện chỉ thị đến các cơ sở; các cấp Hội đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, đã cụ thể hóa từng công việc, thời gian nhất định.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh có một số kiến nghị đối với cơ quan Trung ương và một số kiến nghị đối với tỉnh.

Đối với cơ quan Trung ương: Kính đề nghị Trung ương Hội tiếp tục đề nghị với Bộ Y tế xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh tật cho phù hợp tạo điều kiện người hoạt động kháng chiến được giám định y khoa để đủ điều kiện hưởng chế độ CĐHH. Đồng thời quan tâm cho các cháu, chắt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được hưởng chế độ.

Đối với tỉnh Quảng Nam. Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh xác định là Hội đặc thù, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1893 ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đối với Hội cấp huyện, thị là Phú Ninh, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn đã sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, huyện Hội Hiệp Đức đã sáp nhập vào Hội Cựu TNXP, Tù yêu nước, 3 hội có đề án sáp nhập vào hội khác nhưng chưa được thực hiện là Thăng Bình, Tiên Phước, Nam Giang. Do đó kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét cho Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp đã sáp nhập được khôi phục trở lại theo Quyết định số1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021 của UBND tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

TD

Lượt xem:  127

Tin đã đưa