Phổ biến quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 09/10/2020 | 09:07 AM (GMT +7)
Sáng 8/10, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn phổ biến Nghị quyết 02/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Gần 50 đại biểu là chủ các doanh nghiệp và lãnh đạo các phòng, ban ở huyện Núi Thành tham dự đã được nghe các chuyên viên Sở Khoa học và công nghệ Quảng Nam phổ biến nội dung chính của Nghị quyết 02/2019 của HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung: hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ; hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ; hoạt động phát triển thị trường trong nước, quốc tế.

Theo Báo Quảng Nam

Lượt xem:  1,471

Tin đã đưa