Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam"

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/10/2020 | 02:38 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” là xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sâu rộng; phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng bền vững; ứng dụng các thành tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu nâng cao chỉ số cho sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR index);…

Bên cạnh đó, định hướng đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành nền tảng dữ liệu mở của Chính quyền để kết nối, chia sẻ cho các tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp vào kho dữ liệu mở quốc gia. Ứng dụng rộng khắp các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 như IoT, AI, điện toán đám mây vào nền tảng Chính quyền số của tỉnh và các hoạt động ứng dụng CNTT của toàn xã hội; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

File đính kèm: quyết định 2768/QĐ-UBND Quảng Nam

 

Phương Thuận

Lượt xem:  221

Tin đã đưa
Xem theo ngày :