Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu Chiến binh và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/10/2020 | 09:10 AM (GMT +7)
Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTPH ngày 04/6/2010 giữa Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chương trình phối hợp số 01/CTPH ngày 27/3/2014 giữa Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020- 2025 giữa hai Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội của đơn vị mình đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công cách mạng, người bị nhiễm CĐHH.

Căn cứ Công văn số 1240/CV-VPTW ngày 01/7/2020 của Văn phòng TW Đảng về việc thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Hai Hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên và toàn xã hội về hậu quả của CĐHH, phối hợp vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ  nạn nhân CĐDC/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm phối hợp tốt hơn nữa trong phong trào hoạt động “Vì nạn nhân CĐDC/Dioxin”, Thường trực hai Hội cùng ký Thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ tinh thần, vật chất để tạo nguồn giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin gặp khó khăn trong dịp Tết âm lịch và ngày 10/8 hằng năm.

Hai Hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên nhất là hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin (ở các cấp Hội còn giữ nguyên là Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin).

Phối hợp làm tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua các Đoàn khách Quốc tế đến thăm và làm việc ở mỗi hội để tranh thủ tuyên truyền về hậu quả của CĐHH do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam nhằm  kêu gọi sự giúp đỡ các nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến đó là hai Hội có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội của mình tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết; Lãnh đạo Hai Hội thống nhất việc luân phiên tổ chức đánh giá kết quả hoạt động phối hợp; Giao Ban tuyên truyền Hội Cựu chiến binh tỉnh và Văn phòng  Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh phối hợp tham mưu để đôn đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình phối hợp nếu có vấn đề mới phát sinh lãnh đạo hai Hội trao đổi thống nhất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

Đối với cơ quan Trung ương: Kính đề nghị Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh tật cho phù hợp tạo điều kiện người hoạt động kháng chiến có chính sách được giám định y khoa để đủ điều kiện hưởng chế độ CĐHH. Đồng thời quan tâm cho các cháu, chắt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH hưởng chế độ.

Đối với tỉnh Quảng Nam. Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh xác định là Hội đặc thù, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1893 ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đối với Hội cấp huyện, thị là Phú Ninh, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn đã sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, huyện Hội Hiệp Đức đã sáp nhập vào Hội Cựu TNXP, Tù yêu nước, 3 hội có đề án sáp nhập vào hội khác nhưng chưa được thực hiện là Thăng Bình, Tiên Phước, Nam Giang. Do đó kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét cho Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp đã sáp nhập được khôi phục trở lại theo Quyết định số1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021 của UBND tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

TD

Lượt xem:  70

Tin đã đưa