Kiện toàn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/10/2020 | 09:29 AM (GMT +7)
Việc củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội “Hướng về cơ sở là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Thông tri 06 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Ban chấp hành Tỉnh Hội và các cấp Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 43 đã chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội vững mạnh.

Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh chỉ có 167/244 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội và có 10.001 hội viên. Đến giữa năm 2019, toàn tỉnh xây dựng phát triển được 178 xã, phường, thị trấn có Hội, tăng 11 xã, còn 66 xã không đủ điều kiện thành lập Hội. Số hội viên đến 6/2019 là 11.599 hội viên. Tăng 1.598 hội viên so cuối năm 2015.

Đến tháng 6/2019, các địa phương trong tỉnh thực hiện đề án sắp xếp các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 23/11/2018. Đến cuối năm 2019, có 11 Hội sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ và Hội khác. Còn lại 7 huyện, thành Hội giữ nguyên Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí hoạt động cho Tỉnh Hội theo nhiệm vụ được giao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Tổng kinh phí được cấp trong 5 năm từ 2016 đến nay là: 3.525.425.000 đồng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TWĐảng, các cấp ủy Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện chỉ thị đến các cơ sở; các cấp Hội đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, đã cụ thể hóa từng công việc, thời gian nhất định.

Về chính sách, chế độ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị phơi nhiễm CĐHH gồm người trực tiếp tham gia kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm được giám định y khoa, nếu đủ điều kiện thì công nhận là nạn nhân CĐDC/Dioxin để được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước quy định.

Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động, đảm bảo nguồn kinh phí để giúp đỡ cho các tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao. Hoạt động Hội các cấp đổi mới, phát huy được vai trò trách nhiệm, thực sự là tổ chức đại diện lợi ích cho nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhiều nhà hảo tâm thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 43/CT-TW của một số cấp ủy cơ sở và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin cơ sở chưa thường xuyên và không được kịp thời. Việc thực hiện chương trình hành động ở một số địa phương chưa hiệu quả, nguồn lực vận động để giúp đỡ chăm sóc, nâng cao đời sống cho nạn nhân chưa đạt mục tiêu đề ra (nhất là các Hội miền núi).

Qua đó, trong thời gian tới cần phải thực sự coi trọng công tác triển khai và tuyên truyền Chỉ thị của các cấp ủy, chính quyền địa phương đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra nhận thức đồng bộ trong mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội toàn tâm, toàn ý, nhiệt huyết vì nạn nhân CĐDC/Dioxin để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư ở địa phương mình, đồng thời thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài quan tâm ủng hộ và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/Dioxin đối với môi trường và con người.

TD

Lượt xem:  78

Tin đã đưa