Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/10/2020 | 09:01 AM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh, cụ thể: Chuyển đổi diện tích 6,33 ha (tại khoảnh 8, tiểu khu 576) thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước từ quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng sản xuất nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi diện tích 6,428 ha (khoảnh 4, tiểu khu 576) thôn 3, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước từ quy hoạch rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ để đảm bảo tiêu chí đất rừng phòng hộ chung của tỉnh theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

Đồng thời, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết 32 /NQ-HĐND

Phương Thuận

Lượt xem:  175

Tin đã đưa
Xem theo ngày :