Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 22/10/2020 | 10:09 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2878/QĐ-UBND, ngày 21/10/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thực hiện trong năm 2020.

Theo đó, công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thực hiện trong năm 2020 với tổng giá trị các gói thầu là 12.655.441.000 đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với ngành chứ năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thự hiện.

File đính kèm: quyết định 2878/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  144

Tin đã đưa
Xem theo ngày :