Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 6

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 23/10/2020 | 02:46 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 2882/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 về phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 6.

Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 do Công ty Cổ phần Sông Bung lập tháng 10/2020, Sở Công Thương thẩm định xác nhận (hồ sơ chi tiết được lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Sông Bung).

Đồng thời, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Sông Bung chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung theo Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định, xác nhận hồ sơ Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 gửi kèm theo quyết định này cho các đơn vị, địa phương liên quan nêu trên và chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện: Đông Giang, Nam Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Phương án đã được phê duyệt tại quyết định này.

File đính kèm: quyết đinh 2882/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  412

Tin đã đưa
Xem theo ngày :