BHXH thị xã Điện Bàn: 20 ngày ra quân phát triển được 289 người tham gia BHXH tự nguyện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 23/10/2020 | 03:42 PM (GMT +7)
Đó là kết quả 20 ngày ra quân trong tháng 10 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Điện Bàn hưởng ứng phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2020 của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Sau khi có Công văn số 1163/BHXH-TCCB ngày 07/10/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh về phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2020, BHXH xã Điện Bàn đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị và tất cả nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trong thị xã. Bên cạnh đó, Chi bộ BHXH thị xã xây dựng bổ sung Nghị quyết chỉ đạo trong từng tháng về nội dung phát động thi đua, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan và đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Qua đó, BHXH thị xã đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 tại các xã, phường. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 2020 của Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH thị xã giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức đại lý. Đồng thời báo cáo UBND thị xã, phối hợp với các phòng ban, ban chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức cho các cá nhân làm đại lý ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng. Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, phối hợp với các tổ chức, cá nhân làm đại lý tuyên truyền, đối thoại và những hình thức tiếp cận nhóm đối tượng phù hợp để tuyên truyền, vận động. Phát triển mô hình tiếp cận tuyên truyền đối tượng theo nhóm.

Kết quả tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 01/10/2020 đến 20/10/2020 có 289 người tham gia đăng ký mới. Trong đó một số đại lý có số người tham gia cao như:  Đại lý xã Điện Trung 54 người, Điện Thắng Trung 36 người, Điện Quang 24 người, Điện Hồng 21 người. Trong thời gian đến, tập thể lãnh đạo, viên chức BHXH thị xã sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2020.

Tuấn Dũng

Lượt xem:  151

Tin đã đưa