Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 30/10/2020 | 09:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Theo đó, các ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Thông báo số 924-TB/TU ngày 08/10/2020 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thanh, truyền hình huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với các đối tượng được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương: - Thực hiện việc kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ thủ tục và thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo trình tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với nhóm đối tượng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung tại công văn số: 6330/UBND-KGVX Quảng Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2020; Thông báo số 924-TB/TU ngày 08/10/2020 (trừ các nhóm đối tượng đã được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, tránh trùng lắp, hoàn thành trước ngày 10/11/2020.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

File đính kèm: 6330/UBND-KGVX.

TH

Lượt xem:  10,628

Tin đã đưa
Xem theo ngày :