Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 02/11/2020 | 09:45 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa có công văn đề nghị các UBND các huyện, thành phố; cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

Tuyên truyền về hoạt động của Hội Người cao tuổi và phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào, thông tin rộng rãi về Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp, tạo sự hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân. (Văn bản 6172/UBND- KGVX ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh ) - Đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh cung cấp nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) theo Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 15/10/2020 và Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tuyên truyền triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.( Kế hoạch số 6125/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả quý IV/2020 về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản, email: phongttbcxb@quangnam.gov.vn).

TH

Lượt xem:  122

Tin đã đưa