Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 04/11/2020 | 03:40 PM (GMT +7)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản hướng dẫn về nội dung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020).

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của quân và dân Nam Kỳ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần cách mạng của Nam Kỳ Khởi nghĩa để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII .

File đính kèm: Văn bản hướng dẫn.

TH

Lượt xem:  303

Tin đã đưa