Bổ sung Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 05/11/2020 | 03:16 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 54 /NQ-HĐND, ngày 02 tháng 11 năm 2020 về bổ sung Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, HĐND giao UBND tỉnh thực hiện một số nội dung, bao gồm: Phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định. Tổ chức thăm dò, khai thác theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi cấp phép khai thác. Công bố quy hoạch hoạt động khoáng sản đến các sở, ngành, địa phương liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các giải pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hành lang an toàn giao thông, tránh gây hư hỏng các công trình hạ tầng trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện thăm dò, trường hợp có khoáng sản khác so với khoáng sản quy hoạch, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết

Phương Thuận

Lượt xem:  250

Tin đã đưa
Xem theo ngày :