Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 05/11/2020 | 03:22 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-HĐND, ngày 02 tháng 11 năm 2020 về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020.

Theo đó, HĐND giao UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các danh mục dự án tại Điều 1, Điều 2 theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với danh mục dự án thu hồi đất Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962 + 550 (T) – Quốc lộ 1A, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thu hồi đất; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết

Phương Thuận

Lượt xem:  388

Tin đã đưa
Xem theo ngày :