Khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 7, ngày 07/11/2020 | 08:25 PM (GMT +7)
Sau khi kiểm tra thực tế, nghe UBND huyện Nam Giang báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây ra trên địa bàn huyện Nam Giang và Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi báo cáo tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020, ý kiến của các đại biểu dự kiểm tra và làm việc vào ngày 04/11/2020; UBND tỉnh có văn bản 6562/UBND-KTN ngày 7/11/2020 ý kiến như sau:
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh và diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa của Nhân dân và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Nam Giang nói riêng. UBND tỉnh chia sẻ với những thiệt hại của địa phương, đồng thời đánh giá cao UBND huyện Nam Giang và các ngành, đơn vị đã rất tích cực, chủ động triển khai công tác chỉ đạo ứng phó bão số 9, đặc biệt là thông tin kịp thời về cơn bão đến người dân, thực hiện kiên quyết việc di dời dân,... Để sớm khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra tại huyện Nam Giang, đề nghị các Sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nội dung: 
 
UBND huyện Nam Giang tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6309/UBND-KTN ngày 28/10/2020 về việc chủ động khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây ra. Căn cứ thông tin kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 do Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cung cấp tại Công văn số 266/BCHPCTT&TKCN ngày 03/11/2020, tổ chức tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn về đợt lũ bất thường xảy ra và sự cần thiết của việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đak Mi 4 vào chiều ngày 28/10/2020, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp.
 
Thống kê đánh giá, báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra (kể cả các hộ dân bị ảnh hưởng do việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020) đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trước mắt chủ động sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất;

Nghiên cứu, đề xuất nội dung cấp gạo hỗ trợ người dân giữ rẫy và nhà sử dụng trụ bê tông để thay thế cột gỗ trong chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh;
 
Nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng bằng cây bản địa nhằm tạo sinh kế cho người dân, báo cáo UBND tỉnh; Rà soát mức độ ngập lụt trên địa bàn huyện, đề xuất phương án sử dụng kết hợp Nhà sinh hoạt cộng đồng vừa làm nhà tránh lũ phục vụ di dời, sơ tán dân hoặc phương án xây dựng riêng nhà chống lũ cho người dân, báo cáo UBND tỉnh xem xét.
 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra tại huyện Nam Giang và tại các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai; Tiếp tục tổng hợp nhu cầu trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn của các địa phương, đơn vị (trong đó lưu ý 02 chiếc cano theo đề nghị của UBND huyện Nam Giang), tham mưu UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu, đánh giá về đợt lũ lớn bất thường vượt tần suất lũ kiểm tra tại công trình thủy điện Đak Mi 4; tham mưu UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, đánh giá tính phù hợp của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; bổ sung kịch bản ứng phó khi xảy ra lũ lớn bất thường vượt tính toán vào Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro và đề xuất phương án đầu tư nâng cao năng lực dự báo mưa lũ khu vực thượng lưu các hồ chứa lớn nhằm chủ động ứng phó với tình huống đột xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng công tác thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, đầy đủ về tình hình mưa lũ và công tác vận hành hồ chứa Đak Mi 4, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình này đăng tải thông tin sai lệch, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nỗ lực khắc phục hậu quả bão, lũ của các cấp, các ngành thời gian qua.
 
Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi phối hợp với UBND huyện Nam Giang kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại tài sản của người dân hạ du đập do việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020, đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân bị ảnh hưởng; Phối hợp với các địa phương liên quan vùng hạ du tổ chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống loa cảnh báo; tăng cường công tác thông tin, vận hành điều tiết hồ đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du chịu ảnh hưởng để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.
 
Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nam Giang phối hợp với UBND huyện Nam Giang tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn về đợt lũ bất thường xảy ra và sự cần thiết của việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đak Mi 4 vào chiều ngày 28/10/2020.
 
File đính kèm: Công văn
 

 

TD

Lượt xem:  538

Tin đã đưa
Xem theo ngày :