Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 13/11/2020 | 10:14 AM (GMT +7)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn số 1353/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền về bối cảnh, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940. Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tuyên truyền những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông tin các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương. Phát động, cổ vũ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung, hình thức phù hợp.

File đính kèm: Công văn

TD

Lượt xem:  222

Tin đã đưa