Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin và hệ thống thông tin báo cáo

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/11/2020 | 09:36 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3306/QĐ-UBND, ngày 26/11/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tại quyết định này UBND tỉnh phê duyệt gói thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam với giá trị gói thầu hơn 4 tỷ đồng. 

Đồng thời, UBND giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời, báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

File đính kèm: Quyết định 3306/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  199

Tin đã đưa