Quảng Nam đưa BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 15/12/2020 | 02:40 PM (GMT +7)
Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong 2 ngày 7/12 và 8/12/2020, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết đồng thuận về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2021.
 

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX.

Việc đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh và sẽ được Quảng Nam triển khai ở 3 chỉ số: Số người tham gia; tỷ lệ tham gia và tốc độ phát triển số người tham gia. Trong đó, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 201.000 người; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 186.400 người; Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 26.500 người. BHXH, BHYT được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã được đưa ra thực hiện nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN với mục tiêu tiến tới BHXH đối với mọi người lao động trong độ tuổi lao động.

Có thể khẳng định rằng những quyết sách này đã gián tiếp thúc đẩy người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để có thu nhập ổn định hằng tháng khi ngoài độ tuổi lao động và giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau trong bối cảnh viện phí điều chỉnh tăng. Để thực hiện Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND các huyện, thị xã, thành phố…

TD

 

Lượt xem:  708

Tin đã đưa