Thông tin, tuyên truyền về việc tiếp nhận, cách ly y tế lưu Học sinh Lào trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 18/12/2020 | 08:30 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành văn bản 1496/STTTT-TTBCXB, ngày 15/12/2020 về thông tin, tuyên truyền về tiếp nhận, cách ly y tế lưu Học sinh Lào trong phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh Quảng Nam tại Trung tâm huấn luyện- bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh/ Trung đoàn bộ binh 885.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 7307/KH-UBND ngày 11/12/2020 về tiếp nhận, cách ly y tế lưu Học sinh Lào trong phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam tại Trung tâm huấn luyện- bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh/ Trung đoàn bộ binh 885, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Y tế về cách ly và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian tiếp nhận, cách ly y tế lưu Học sinh Lào nhập cảnh cửa khẩu Đắc Tà Ọoc/Nam Giang tại Trung tâm huấn luyện- bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh/ Trung đoàn bộ binh 885.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình triển khai tích cực công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phát huy hệ thống loa truyền thanh tại các khu dân cư đảm bảo truyền tải được đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, cách ly y tế tại Trung đoàn bộ binh 885 đối với 72 lưu học sinh Lào nhập cảnh tại cửa khẩu Đắc Tà Ọoc/Nam Giang. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân tiếp nhận thông tin từ các kênh thông tin chính thống và thông tin từ ngành y tế, không comment và chia sẻ nội dung thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

Phòng Bưu chính Viễn thông- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, VNPT Quảng Nam đảm bảo thông tin liên lạc và mạng Internet tại khu vực cách ly.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang trong người dân và dư luận xã hội để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Đề nghị Viễn thông Quảng Nam (VNPT) đảm bảo thông tin liên lạc và mạng Internet tại khu cách ly. Cung cấp danh sách nhân viên kỹ thuật theo dõi, phục vụ hệ thống Internet tại khu cách ly cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ( lực lượng chỉ huy tại khu cách ly) để biết và được phép ra vào khu cách ly khi có sự cố kỹ thuật xảy ra, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch an toàn.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

File đính kèm: Văn bản ; Kế hoạch

P.TH

Lượt xem:  330

Tin đã đưa