Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 28/12/2020 | 04:24 PM (GMT +7)
Sáng ngày 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với Sở LĐ,TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh để bàn giải pháp hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng thuộc các Quyết định, thông tư Nhà nước ban hành nhưng đã hết hiệu lực vào cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Các văn bản phê duyệt hỗ trợ cấp BHYT cho các đối tượng gồm: Người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống ở vùng bãi ngang ven biển, hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh sẽ hết hạn vào cuối năm 2020.  Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ vẫn chưa có văn bản thay thế, hướng dẫn việc cấp, gia hạn thẻ BHYT năm 2021 để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trên.

Hiện nay, đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện KTXH khó khăn và đặc biệt khó khăn là 69.239 thẻ với số kinh phí tương ứng là hơn 27,8 tỷ đồng. Đối tượng là người sinh sông ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn là 37.046 thẻ với kinh phí hơn 14,9 tỷ đồng. Đối tượng là người sinh sống ở xã có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển là 30.870 thẻ với kinh phó hơn 12,4 tỷ đồng. Đối tượng là các hộ gia đình nông-lâm-ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình là 31.354 thẻ với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại cuộc họp cũng đã thảo luận phương án giải quyết thẻ BHYT đối với các trường hợp đối tượng tăng mới, chuyển từ các đối tượng khác sang như: Trẻ em dưới 06 tuổi, thân nhân công an, quân đội, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nơi khác chuyển đến; đối tượng sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển được công nhận chuẩn nông thôn mới...

Sau khi nghe các đề xuất giải pháp của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bảo hiêm xã hội tỉnh, Sở LĐ,TB&XH ban hành công văn hướng dẫn , gia hạn việc thực hiện hỗ trợ cấp BHYT cho các đối tượng nêu trên cho đến khi có chính sách mới ban hành.

Sở LĐ,TB&XH phối hợp với Sở Tài chính chủ trì rà soát lại các đối tượng, bổ sung, hoàn chỉnh danh sách và triển khai tạm cấp tiền cho các đơn vị thực hiện kịp thời, không để gián đoạn, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với các đối tượng sống ở các xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, khi có quyết định công nhận xã nông thôn mới sẽ dừng cấp BHYT. Song song đó, các đơn vị, địa phương tiến hành vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT tự nguyện. Đối với các đối tượng là nông- lâm- ngư- diêm nghiệp căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/ 11/ 2015 của Thủ tướng để rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cấp BHYT.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,308

Tin đã đưa