Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin & Truyền thông năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 30/12/2020 | 10:20 AM (GMT +7)
Chiều ngày 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và nội dung giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh Hội nghị. 

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã có bước phát triển nhanh, vững chắc và đạt được những kết quả, thành tựu đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào thu hút đầu tư, tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và ổn định xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Trên lĩnh vực Công nghệ thông tin đã hoàn thành việc triển khai dự án Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ mục tiêu đặt ra và đảm bảo hiệu quả; phục vụ kịp thời các cuộc họp chỉ đạo điều hành của tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và các đợt bão, lũ xãy ra;...

Trên lĩnh vực Bưu chính viễn thông đã xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020; Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí số 8, thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;...

Trên lĩnh vực báo chí xuất bản đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện giảm nghèo về thông tin năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tính đến ngày 12/11/2020, Sở TTTT đã cấp phép 128 giấy phép;... Năm 2020, ngành Thanh tra của Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 07 cá nhân với số tiền là 82.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm CNTT&TT sớm ổn định tổ chức và hoạt động sau khi hợp nhất với Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT tỉnh. Trung tâm CNTT&TT đã thực hiện công tác quản lý vận hành tốt hạ tầng CNTT và hệ thống công nghệ thông tin của toàn tỉnh; Đã xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thu nhập cho CBVC-NLĐ của Trung tâm; Trong năm 2020, nguồn thu ước tính khoản 2,5 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở TT&TT đề nghị ngay từ đầu năm 2021 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, trung tâm thuộc Sở bắt tay ngay vào triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 ”; mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình hạ tầng mạng WAN kết nối đến cấp xã; nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh mạng; hệ thống giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của địa phương; Hoàn thiện nền tảng tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Quảng Nam và kết nối với các Nền tảng khác của Quốc gia tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; Triển khai sử dụng có hiệu quả, đồng bộ, đảm bảo kết nối đến 100 % cấp xã sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trự tuyến mức độ 3, 4 theo mục tiêu đề ra. 

Đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT&TT trao Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Dịp này, đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT&TT đã trao Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Phương Thuận

Lượt xem:  331

Tin đã đưa