Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 04/01/2021 | 02:24 PM (GMT +7)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn 1558/STTTT-TTBCXB đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tiếp tục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và mỗi gia đình, địa phương chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2021 gắn với việc thăm hỏi, động viên công dân, gia đình có công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021 sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện thống nhất quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 ở các địa phương; phản ánh, biểu dương các thành viên hăng hái sẵn sàng lên đường tòng quân nhập ngũ. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức, tăng thời lượng, chuyên mục tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 

Thùy Dung

Lượt xem:  298

Tin đã đưa