Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/01/2021 | 09:04 AM (GMT +7)
Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021. Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

File đính kèm: Quy chế.

Thúy Hằng

Lượt xem:  109

Tin đã đưa
Xem theo ngày :