Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/01/2021 | 10:50 AM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/12/2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chỉ thị nêu rõ: Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của mọi người dân; trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chế độ trực, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, doanh nghiệp.

Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và những nơi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra; sinh viên, công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức thăm hỏi chu đáo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở nơi biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và chuyển quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đối tượng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những trường hợp sai phạm (nếu có) trong việc giải quyết các chế độ chính sách trong dịp Tết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; huy động các lực lượng hỗ trợ Nhân dân di dời, sửa chữa nhà ở, dọn vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phục hồi, khắc phục hậu quả, kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm… cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải đúng quy định của phát luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Không tổ chức đi thăm và chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết, lễ hội. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ chịu trách nhiệm chính (nếu để xảy ra vi phạm) và xử lý nghiêm theo quy định. 

Giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng, chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng công tác phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian trước, trong và sau Tết. Thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ. Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra, canh gác để Nhân dân thật sự yên tâm đón Tết. Đảm bảo tốt các điều kiện, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng.

Thực hiện hiệu quả các chính sách, biện pháp bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; điều hòa cung ứng lượng hàng hóa giữa các vùng (đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân), không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; tuyên truyền, cổ động trực quan về Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2021), 550 năm danh xưng Quảng Nam. Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

File đính kèm: Chỉ thị số 07-CT/TU

Thùy Dung

Lượt xem:  262

Tin đã đưa
Xem theo ngày :