Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 07/01/2021 | 09:33 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện tuyên truyền như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin…) về hoạt động và kết quả Đại hội. Lồng ghép tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng vào các hoạt động tuyên truyền miệng, các hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức như pa nô, băng rôn, phướn, bảng điện tử. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao ... chào mừng Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tế và theo chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020... cổ vũ các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian triển khai tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ ngày 05/01 đến ngày 10/02/2021. 

File đính kèm: Kế hoạch

TD

Lượt xem:  2,018

Tin đã đưa
Xem theo ngày :