Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 08/01/2021 | 02:36 PM (GMT +7)
Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 240 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chủ tịch 118 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phan Minh Á- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh báo cáo một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 như: việc làm, tuyển và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết tranh chấp lao động ...

Qua Hội nghị góp phần giúp các đại biểu hiểu rõ hơn những quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 để thực hiện nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động cũng như phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và xu thế hội nhập quốc tế.

Thúy Hằng

Lượt xem:  843

Tin đã đưa