UBND tỉnh họp báo thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 12/01/2021 | 08:39 AM (GMT +7)
Chiều qua 11/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên trong tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng chịu tác động hết sức nặng nề của dịch bệnh Covid-19; bên cạnh đó tình hình thời tiết mưa, bão phức tạp… đã tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đến nay dịch bệnh được kiểm soát tốt, triển khai thực hiện các chính sách về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19; khẩn trương khắc phục những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.

So với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2020 có 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 05/17 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 65.783 tỷ đồng, dự kiến bằng 93% so với năm 2019. Ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mức tiêu thụ giảm, tăng trưởng bằng 94,9% so với năm 2019.

Thương mại - dịch vụ bằng 89,8% so cùng kỳ năm 2019, bị ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 55,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88% so với năm 2019. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD, giảm 4,2% so với năm 2019.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 1,46 triệu lượt, giảm 81% so với năm 2019; trong đó: khách quốc tế ước đạt 763.900 lượt, giảm 83,6%; khách nội địa ước đạt 703.500 lượt, giảm 77,5%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1.068 tỷ đồng, giảm 82,7%.

Nông, lâm và thuỷ sản duy trì ổn định với mức tăng trưởng 3,5% so với năm 2019. Toàn tỉnh gieo trồng khoảng 146.700 ha cây hàng năm, bằng 99,86% so với năm 2019; diện tích lúa sản xuất khoảng 83.512 ha, năng suất đạt 54,06 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 451.475 tấn.

Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) hơn 94.032 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 14,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,2% (trong đó công nghiệp chiếm 26,8%); khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 34,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 18%. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 59.373 tỷ đồng, tăng 6,86% so với đầu năm, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 76.355 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 23.682 tỷ đồng, đạt 91,9% so với dự toán, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó, thu nội địa 18.250 tỷ đồng, đạt 88,9% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu đạt 5.347 tỷ đồng, đạt 101,9% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 19.420 tỷ đồng, đạt 66,3% dự toán (số liệu đến ngày 31/12/2020).

Đến cuối năm 2020 có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2020 là 116 xã, đạt tỷ lệ 58% tổng số xã. Bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn toàn tỉnh là 15,67 tiêu chí/xã, tăng 0,41 tiêu chí/xã so với năm 2019;…

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam đề ra nhóm chỉ tiêu về kinh tế phấn đấu đạt được như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 6,5-7%; Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%; Phấn đấu có thêm ít nhất 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 122 xã. Nhóm chỉ tiêu về xã hội phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,6%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 42,6 giường/vạn dân; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 201.000 người; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 186.400 người; Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 26.500 người;...

TD

Lượt xem:  128

Tin đã đưa
Xem theo ngày :