Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/01/2021 | 09:20 AM (GMT +7)
Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng hoàn thiện chương trình quan trắc môi trường của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình sẽ thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, với các thành phần môi trường: nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí xung quanh, đất, trầm tích.

Theo đó, quy định về số điểm quan trắc là: 106 điểm quan trắc, trong đó: - Môi trường nước mặt (sông, hồ): 40 điểm; - Môi trường nước dưới đất: 20 điểm; - Nước biển ven bờ: 06 điểm; - Môi trường không khí xung quanh: 29 điểm; - Môi trường đất: 05 điểm; - Trầm tích: 06 điểm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình đã được phê duyệt; hằng năm xây dựng và trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí để thực hiện Chương trình theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hằng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện Chương trình với quy mô công việc hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh hằng năm.

Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Chương trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

File đính kèm: Quyết định số 87/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  161

Tin đã đưa
Xem theo ngày :