Tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/01/2021 | 02:46 PM (GMT +7)
Ngày 14/1, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông- Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo viên Trung tâm CNTT&TT phổ biển, hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC.

Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và tổ chức. Việc số hoá số liệu các chỉ số thành phần, tiêu chí và tiêu chí thành phần cụ thể phục vụ công tác chấm điểm, xây dựng công cụ để chấm điểm cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh là hết sức phù hợp và cần thiết nhằm đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính bằng định lượng, trên cơ sở đó có thể so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện cải cách hành chính, kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Thông qua hội nghị này sẽ góp phần giúp các cán bộ, công chức nắm được Bộ tiêu chí chấm điểm và cách thức tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình. Qua đó, việc chấm điểm trên Phần mềm đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan về tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, báo cáo viên của Trung tâm CNTT&TT cũng đã giới thiệu, hướng dẫn cụ thể về 05 bước trong quy trình đánh giá số hóa; các bước đăng nhập hệ thống và khai thác sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giải đáp những khó khăn, vướng mắc về xác định chỉ số CCHC của đơn vị mình. 

Thúy Hằng

Lượt xem:  273

Tin đã đưa