Tam Kỳ: Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 26/01/2021 | 09:06 AM (GMT +7)
UBND thành phố Tam Kỳ vừa có công văn yêu cầu các phòng, ban; UBND các xã, phường tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố thực hiện việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Hướng dẫn các địa phương về thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với phòng Y tế thành phố, Công an thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường về công tác lập hồ sơ, tư vấn, quản lý, điều trị đối với người nghiện ma tuý; tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người đã cai nghiện tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các địa phương và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố và ngành cấp trên.

Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội thành phố. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vi phạm các quy định về phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Công an thành phố tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy nhằm giữ vững ổn định địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành ở địa phương quản lý tốt người sau cai nghiện tại nơi cư trú và xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán. Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ để hoạt động phạm tội, tệ nạn về ma túy, mại dâm. 

UBND các xã, phường thực hiện rà soát, tổ chức theo dõi các hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội, qua đó kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, xử lý các vi phạm; rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán; phối hợp với các ngành liên quan lập thủ tục, hồ sơ xác minh, xác định nạn nhân, đưa người nghiện ma túy đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định. Phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (tư vấn tâm lý, hỗ trợ điều trị, tạo điều kiện sinh kế,…), hỗ trợ người bán dâm hoàn lương và nạn nhân bị mua bán ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đối với các địa phương đã xây dựng Đội CTXH tình nguyện (Phước Hòa, An Xuân, An Sơn, An Mỹ, Hòa Hương, Tân Thạnh) và mô hình chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng (phường An Sơn, phường An Phú) cần tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động quản lý, tư vấn, tuyên truyền cho đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

 

TD

Lượt xem:  892

Tin đã đưa
Xem theo ngày :