Hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 27/01/2021 | 02:58 PM (GMT +7)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn 03/HD-SVHTTDL, ngày 22/1/2021 về việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh đã có ý thức trong việc treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, hộ gia đình chưa nắm rõ các quy định nên việc treo cờ Tổ quốc còn thiếu trang nghiêm, chưa đồng bộ; vẫn còn trường hợp treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, cờ quá cũ, bạc màu, nhàu, rách… gây phản cảm và ảnh hưởng mỹ quan. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đúng tinh thần Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh như sau: File đính kèm: HD03

Phương Thuận

Lượt xem:  166

Tin đã đưa