Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 29/01/2021 | 10:08 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐĐG về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 mỏ trên địa bàn huyện Nam Giang, cụ thể như sau:

- Mỏ 01: Đất sét gạch, ngói làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ NG-BS01, tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, diện tích: 10,2 ha, trữ lượng dự kiến: 210.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 2%R (0,1%), tiền đặt trước: 279.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng;

- Mỏ 02: Đất sét gạch, ngói làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ NG-BS02, tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; diện tích: 3,06 ha, trữ lượng dự kiến: 60.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 2%R (0,1%), tiền đặt trước: 79.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng;

- Mỏ 03: Đất sét gạch, ngói làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ NG-BS03, tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; diện tích: 10,81ha, trữ lượng dự kiến: 200.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 2%R (0,1%), tiền đặt trước: 266.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng;

 Thời gian tham khảo và cung cấp hồ sơ: Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 05/3/2021.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/3/2021 đến hết ngày 06/4/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ ngày 15/4/2021đến ngày 25/4/2021.           

Địa điểm cung cấp, tiếp nhận hồ sơ và tham khảo tài liệu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo cho tất cả các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên.           

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang. Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3.792224.

File đính kèm: Thông báo số 01/TB-HĐĐG.

TH

Lượt xem:  150

Tin đã đưa