UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ứng dụng ‘VssID - Bảo hiểm xã hội số’ trên thiết bị di động

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/02/2021 | 10:06 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành công văn 7486/UBND-KGVX ngày 18/12/2020 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng ‘VssID - Bảo hiểm xã hội số’ trên thiết bị di động.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 

Sở Y tế phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai tuyên truyền rộng rãi về ứng dụng VssID để người tham gia BHXH, BHYT biết, thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và người dân trên địa bàn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền định kỳ, thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở để các hộ dân trên địa bàn biết về tiện ích, cài đặt, đăng ký và ứng dụng VssID. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào và phổ biến, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID trong tất cả các hội viên, đoàn viên và các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tập huấn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho người dùng VssID trên địa bàn tỉnh. Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, BHXH Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai ứng dụng VssID.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, phấn đấu hoàn thành việc cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng 'VssID - Bảo hiểm xã hội số' trước ngày 01/4/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) trước ngày 10/4/2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

BN

Lượt xem:  776

Tin đã đưa