Tổ chức Children Of Vietnam hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân tại xã Dang, huyện Tây Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 04/02/2021 | 03:55 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 về phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức COV – Mỹ tài trợ với số tiền tài trợ 688 triệu đồng.

Nguồn viện trợ này với mục tiêu hỗ trợ cây ăn quả lâu năm và con giống vật nuôi nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh giao huyện Tây Giang chủ trì, phối hợp với Bên cung cấp viện trợ lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu viện trợ và nguồn kinh phí đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài (bao gồm thủ tục xác nhận viện trợ tại Sở Tài chính); tổng hợp báo cáo kết quả viện trợ cho UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan của tỉnh để theo dõi và ghi thu – ghi chi qua ngân sách nhà nước theo quy định. Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Tây Giang thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ.

TD

Lượt xem:  188

Tin đã đưa
Xem theo ngày :