Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 05/02/2021 | 09:21 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo 43/TB-UBND, ngày 3/2/2021 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 02/02/2021, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì họp Ban Chỉ đạo để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh).

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, tại tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ý kiến thảo luận của các đại biểu; ý kiến tiếp thu, làm rõ hơn một số nội dung liên quan của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, như sau:

Đưa nhiệm vụ phòng dịch COVID-19 lên mức độ cao nhất; đánh giá, rà soát các yếu tố xâm nhập từ bên ngoài (kể cả con người và hàng hóa) vào Quảng Nam, đặc biệt là những người về từ vùng dịch, nhất là Hải Dương và Quảng Ninh để có biện pháp xử lý phù hợp.

Kích hoạt lại tất cả hệ thống phòng, chống dịch các cấp, các địa phương, nhất là Tổ giám sát cộng đồng ở mức độ thấp hơn.

File đính kèm: Thông báo.

Phương Thuận

Lượt xem:  682

Tin đã đưa
Xem theo ngày :