Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 05/02/2021 | 03:43 PM (GMT +7)
Sáng nay 5/2, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam ký kết Quy chế phối hợp trong triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh.

Theo đó, Hai bên đã ký kết Quy chế với các nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT; Phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo; Phối hợp trong công tác đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHYT. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”.

Theo Quy chế này, Sở Y tế và BHXH tỉnh sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Hai đơn vị cùng triển khai các giải pháp phù hợp để tiến đến thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT hằng năm theo nghị quyết HĐND tỉnh.

TD

Lượt xem:  104

Tin đã đưa