Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/02/2021 | 08:03 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành Công văn 103/STTTT-TTBCXB, ngày 5/2/2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tập trung vào tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước, về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử. Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên. Thông tin, tuyên truyền về đối ngoại bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền đấu tranh các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tuyên truyền được chia thành 3 đợt:  Đợt 1 từ 15/01/2021 đến 15/3/2021; Tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các văn bản pháp luật có liên quan. Kiểm tra về tình hình triển khai kế hoạch, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đợt 2 từ ngày 16/3/2021 đến 23/5/2021; Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV; Đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử. Đợt 3 từ ngày 24/5/2021 đến 10/6/2021; Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tổ chức biên tập, sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp với địa phương; đăng, phát nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã vào thời điểm thích hợp; tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan.

File đính kèm: Công văn

Phương Thuận

Lượt xem:  504

Tin đã đưa