Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 18/02/2021 | 08:33 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 783/UBND-KGVX ngày 8/2/2021 yêu cầu tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 88/UBND-KGVX ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 672/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh; hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử. 

Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành QOffice rà soát, kiểm tra khắc phục lỗi trên (nếu có).

Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản; đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Hệ thống cảnh báo của Trục liên thông văn bản quốc gia hàng ngày đã gửi thông báo về tình hình gửi, nhận văn bản điện tử của địa phương. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời để bảo đảm không có văn bản gửi lỗi, không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng, chưa phản hồi trạng thái trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị triển khai xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành QOffice, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, cơ quan, đơn vị liên quan để công tác gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện ổn định, liên tục, là một trong những giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19./

File đính kèm: Công văn

Thùy Dung

Lượt xem:  114

Tin đã đưa
Xem theo ngày :