Phát triển bền vững tài nguyên rừng gắn với ổn định đời sống người dân

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 18/02/2021 | 08:58 AM (GMT +7)
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu về triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng công tác lâm nghiệp đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nên đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Công tác tuyên truyền , phổ biến pháp luật được quan tâm chú trọng; công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, chương trình , phương án trong lĩnh vực lâm nghiệp được Trung ương, tỉnh đầu tư và triển khai có chiều sâu. Các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã được lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, chủ rừng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Nhìn chung , đã cơ bản kiểm soát các vùng trọng điểm về phá rừng, khai thác rừng, mua bán , vận chuyển lâm sản trái phép. Công tác phát triển, sử dụng rừng cũng đã được quan tâm chỉ đạo, nhiều chủ trương được đề xuất, nhiều chương trình dự án đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả, ... góp phần nâng cao độ che phủ rừng, ổn định sinh kế người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là các huyện miền núi cao của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được , công tác lâm nghiệp vẫn còn một số tồn tại và đối mặt với nhiều thách thức, đó là: Tình trạng phá rừng, lấn, chiếm rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản vẫn còn xảy ra; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình về bảo vệ, phát triển rừng chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt, công tác phối hợp giữa các lực lượng với chính quyền các địa phương thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

Để triển khai có hiệu quả công tác lâm nghiệp năm 2021, làm tiền đề cho giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung về lâm nghiệp trong Chương trình hành động số 01 - CTr / TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII , nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động của người đứng đầu để huy động toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đề cao vai trò giám sát và tham gia của người dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 13 - CT / TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 06 - NQ / TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 7657 / UBND - KTN ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp;

Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên rừng nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân sống gần rừng;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp như Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các Nghị định, Thông tư về hướng dẫn thi hành Luật, ... để tăng cường sự hiểu biết trong toàn xã hội về pháp luật bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện việc theo dõi, đánh giá chặt chẽ các quy chế phối hợp ở các khu vực vùng giáp ranh giữa các huyện và với các tỉnh lân cận…

File đính kèm: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại hội nghị trực tuyến triển khai ngành lâm nghiệp năm 2021.

Thúy Hằng

Lượt xem:  136

Tin đã đưa
Xem theo ngày :