Triển khai thực hiện Đề án về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 22/02/2021 | 08:51 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 867/UBND-TH thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

File đính kèm: Công văn số 867/UBND-TH.

Thúy Hằng

Lượt xem:  86

Tin đã đưa
Xem theo ngày :