BHXH Quảng Nam triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/02/2021 | 10:34 AM (GMT +7)
Năm 2020, tình hình dịch bệnh covid -19 và thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể cán bộ, CCVC trong toàn đơn vị đã vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, ngoài những công tác thường xuyên, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam để triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện, nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 96%; Số người tham gia BHXH bắt buộc 201.000 người; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 186.400 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện 26.500 người.

Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh & Xã hội và các cơ quan quản lý đối tượng triển khai cấp và gia hạn thẻ BHYT năm 2021 kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia theo đúng quy định của Luật BHYT; thường xuyên thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH cho người lao động để làm cơ sở giải quyết hưởng các chế độ BHXH đúng quy định. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn để rà soát, cập nhật dữ liệu hộ gia đình kịp thời, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Phối hợp với các sở, ban, ngành thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và tiếp tục triển khai rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để xác định số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời, đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng, phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất và đảm bảo tiến độ thu hàng quý theo quy định của BHXH Việt Nam;

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là đẩy mạnh giao dịch điện tử đối với hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hồ sơ giải quyết các chế độ ngắn hạn. Đôn đốc các cơ sở KCB BHYT chuyển dữ liệu lên Cổng thông tin giám định BHYT của Ngành đúng quy định để làm cơ sở giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

Phối hợp Sở Y tế triển khai phương thức thanh toán mới theo định xuất và nhóm chẩn đoán (DRG) tại các cơ sở KCB BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức công tác giám định BHYT phù hợp phương thức thanh toán mới và 12 TTYT huyện do BHXH tỉnh ký hợp đồng KCB BHYT từ năm 2021; tham gia hiệu quả công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế giai đoạn 2021 - 2022 tại Sở Y tế và Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đúng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác thu, chi BHXH, BHYT tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra việc thu, nộp BHXH, BHYT ở các đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra các cơ sở KCB có hợp đồng KCB BHYT để chống tình trạng lạm dụng trong KCB BHYT. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về việc cung ứng, sử dụng, thanh quyết toán chi phí BHYT về thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT trên toàn tỉnh và những vấn đề có liên quan đến việc lạm dụng quỹ BHYT. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ từ 03 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý đối với các doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT tại các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và sử dụng hiệu quả, kiểm soát tốt nguồn quỹ KCB BHYT được giao trong năm. Phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐTB & XH tỉnh, Công an tỉnh để thanh tra, kiểm tra đơn vị SDLĐ, các cơ sở KCB BHYT về thực hiện Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị nợ BHXH kéo dài, hoặc không đóng, hoặc đóng không đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Tăng cường quản lý và kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị trực thuộc. Kiểm tra công tác chi trả lương hưu, quản lý người hưởng, công tác quyết toán, lưu trữ chứng từ và biên lai thu tiền tại Bưu điện cấp huyện, điểm chi trả và các Đại lý thu BHXH, BHYT. Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý và sử dụng các quỹ tại các đơn vị trực thuộc BHXH theo đúng quy định của Ngành (thay thế QĐ 96/QĐ-BHXH và QĐ 97/QĐ-BHXH).

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh với một số đơn vị liên quan và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoặc ký kết mới chương trình phối hợp trong thời gian đến.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC ở các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người cán bộ, CCVC ngành BHXH; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và bình xét, xếp loại cán bộ, CCVC hằng quý, đề nghị khen thưởng hằng năm khách quan, dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc để động viên phong trào.

BN

Lượt xem:  166

Tin đã đưa