Năm 2021 phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 23,7% so với lực lượng lao động

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/02/2021 | 10:37 AM (GMT +7)
BHXH Quảng Nam vừa ký quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân tại chợ Tam Kỳ.

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BHXH ngày 19/01/2021.

Năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam giao; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 23,7% so với lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm (BHTN) chiếm 22,3% so với lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 96,0% so với dân số trên địa bàn tỉnh.

Để đạt các mục tiêu trên, BHXH Quảng Nam đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động. Phối hợp chặc chẽ với các Sở, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam và của BHXH tỉnh thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, của tỉnh Quảng Nam. Triển khai thực hiện các dự toán năm 2021 được BHXH Việt Nam giao đảm bảo đúng tiến độ; đề ra các giải pháp quản lý, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các tổ chức dịch vụ công và các phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt. thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược, vật tư y tế trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Tăng cường phân cấp gắn với quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp dưới; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị; tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức và người lao động; xử lý nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả. Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các TTHC nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB; Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tạo các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra của các BHXH các huyện, thị xã, thành phố;…

Thùy Dung

Lượt xem:  175

Tin đã đưa
Xem theo ngày :