Thảo luận, góp ý về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/02/2021 | 03:38 PM (GMT +7)
Chiều ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan để thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm: HTX, THT đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ được quy định; cán bộ, thành viên, người lao động làm việc tại HTX, THT; thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và tham gia HTX; cơ quan, quán bộ quản lý nhà nước về KTTT và các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến phát triển KTTT.

Về điều kiện hỗ trợ, dự thảo quy định cụ thể: HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX 2012; THT thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định số 77/2019/NĐ-CP; HTX, THT chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; phân loại, đánh giá HTX theo quy định của pháp luật; HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp phải có doanh thu trong lĩnh vực này đạt 50% trở lên tổng doanh thu của HTX; HTX, THT có nhu cầu được hỗ rợ, đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung được quy định tại Nghị quyết này.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ gồm: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm về phát triển KTTT; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tín dụng, thủ tục vay vốn; đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin; tiền thuê đất; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu để hoạt động đối với HTX thanh niên khởi nghiệp…

Bên cạnh đó, có một số chính sách hỗ trợ khác như: Xúc tiến thương mại và khoa học công nghệ; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về một số nội dung của Dự thảo như: Mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ; chính sách tín dụng đối với từng đối tượng...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: Chủ trương của tỉnh là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho HTX phát triển, nhất là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Theo đó, Dự thảo cần căn cứ vào nhu cầu, hướng phát triển của địa phương để đưa ra các chính sách khuyến khích HTX đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm.

Để dự thảo Đề án Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 sớm hoàn thiện, các cơ chế, chính sách đưa ra phù hợp với thực tiễn, hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị đơn vị chủ trì tham khảo kinh nghiệm về triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong và ngoài tỉnh. Đồng thời lưu ý, chú trọng một số nội dung như: Có chính sách đặc thù cho đối tượng đặc thù; ưu tiên hỗ trợ cho HTX tiên phong, hạt nhân; chú trọng cơ chế về tạo điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn từ Qũy hỗ trợ nông dân, Qũy hỗ trợ HTX; không để trùng lắp các cơ chế, chính sách; ưu tiên đào tạo tập huấn đối với các HTX sản xuất sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi giá trị, nông nghiệp sạch...

Thúy Hằng

Lượt xem:  259

Tin đã đưa
Xem theo ngày :