Bỏ phiếu công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/02/2021 | 02:03 PM (GMT +7)
Sáng ngày 25/2, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020, để hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Xuyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 11 xã; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%. Trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã có 13 thôn của 11 xã được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đảm bảo theo qui định. Huyện Duy Xuyên cũng đang tập trung hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận 03 xã: Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.

Được biết, tổng kinh phí đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư chiếm 11,3%. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn huyện Duy Xuyên không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trái quy định, không có khả năng thanh toán. Huyện đã dự kiến bố trí vốn đối ứng theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8932/BKHĐT-KTN ngày 01/11/2017.

Hiện nay, huyện Duy Xuyên đã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục Hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và được Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, thẩm tra, đánh giá bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tiến hành bỏ phiếu công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chúc mừng huyện Duy Xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đây là bước khởi đầu, làm tiền đề để huyện Duy Xuyên tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống vùng nông thôn. Đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt các nội dung liên quan phục vụ cho đợt đánh giá của Trung ương sắp tới.

TH

Lượt xem:  308

Tin đã đưa
Xem theo ngày :