Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 02/03/2021 | 03:08 PM (GMT +7)
Cục Thông tin cở sở (Bộ TT-TT) vừa ban hành Công văn 103/TTCS-TTTH về tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên hệ thống thông tin cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 333/QĐ-BTTTT ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền về kết quả và giải pháp 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuyên truyền các gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực sau: Chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa và sữa học đường. Nhóm hàng dệt may hướng tới người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

File đính kèm: Công văn. 

Phương Thuận

Lượt xem:  209

Tin đã đưa
Xem theo ngày :