Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 02/03/2021 | 03:47 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch thứ Nhất; Mời ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam làm Phó Chủ tịch Thường trực và 23 thành viên Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 4107/QĐ-UBND ngày 17/12/2019, số 796/QĐ-UBND ngày 24/3/2020, số 2496/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TD

Lượt xem:  167

Tin đã đưa
Xem theo ngày :