Ngành BHXH tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác sau Tết Nguyên đán

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 03/03/2021 | 02:44 PM (GMT +7)
BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn 381/BHXH-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực truộc Trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác sau Tết Nguyên đán.

Trong đó, yêu cầu triển khai ngay các công việc, nhiệm vụ ngay từ những ngày trở lại làm việc đầu tiên của Xuân Tân Sửu. Chủ động, khẩn trương ban hành, triển khai các kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ngành giao; đ ặc biệt là công tác phát triển ngư ời tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHTN, BHYT; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia, thụ hưởng. Đồng thời, khẩn trương giải quyết công việc phát sinh, kịp thời xử lý những công việc tồn đọng, vướng mắc của cơ quan, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, chính quyền địa phương và của BHXH Việt Nam tại Công văn số 287/BHXH-VP ngày 01/02/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đã đi, đến, trở về từ những khu vực, địa điểm có dịch bệnh, phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện tự cách ly theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh rà soát đối với công chức, viên chức, người lao động đã đi, đến hoặc trở về từ các khu vực, địa bàn có dịch bệnh; có phương án bố trí để cán bộ làm việc linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; thường xuyên theo dõi, kịp thời có biện pháp ứng phó, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của BHXH Việt Nam tại Công văn số 298/BHXH-VP ngày 03/02/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

File đính kèm: Công văn

ST

Lượt xem:  38

Tin đã đưa