Quảng Nam chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 04/03/2021 | 10:17 AM (GMT +7)
Vừa qua, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đã thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 95 người.

Trong tổng số 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X được bầu, các cơ quan chuyên trách đảng có 7 người; chuyên trách HĐND tỉnh 11 người; chính quyền 5 người; khối lực lượng vũ trang và nội chính 3 người; chuyên trách Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tôn giáo, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp 13 người; các huyện, thị xã, thành phố 18 người.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch UBBC tỉnh tại phiên họp thứ hai của UBBC tỉnh vừa được tổ chức đã đề nghị UBND tỉnh (sau khi đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) ban hành Quyết định thành lập ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - mỗi đơn vị 1 Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 1 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X theo quy định tại Điều 24 Luật Bầu cử (chậm nhất đến ngày 14.3.2021). Sau khi thành lập, Ban bầu cử ĐBQH và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp phân công nhiệm vụ, quán triệt nhiệm vụ quyền hạn và triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử theo luật định.

Trong thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai ở cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai ở cấp mình trước ngày 19/3/2021. Tiếp đó, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại Quảng Nam và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú theo đúng quy định.

TD

Lượt xem:  35

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :