Triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 05/03/2021 | 10:13 AM (GMT +7)
Thực hiện theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam triển khai đào tạo, tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức viên chức.

Được biết, đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/3/2021 với đối tượng là cán bộ làm công tác tổ chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là phần mềm được đầu tư từ đề án “Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017.

Thông qua phần mềm giúp cán bộ tổ chức ở các đơn vị theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu; quá trình khen thưởng, kỷ luật; quản lý công tác cải cải cách hành chính.

Phần mềm còn giúp cho các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, báo cáo tiến độ và các nghiệp vụ khác có liên quan đến Cải cách hành chính. Giúp cho lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương quản lý nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn tỉnh.

Theo đơn vị phát triển phần mềm Trung tâm CNTT và Truyền thông thì phần mềm đáp ứng theo các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức, Thông tư 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV, tích hợp được với nền tảng tích hợp dùng chung của tỉnh (LGSP) và có sẵn các dịch vụ để kết nối với phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ.

Sau đợt tập huấn, Sở Nội vụ sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đồng loạt triển khai nhập dữ liệu để đảm bảo hoàn thành dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh chậm nhất vào cuối quý 3/2021 để cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 

Lượt xem:  504

Tin đã đưa
Xem theo ngày :