Lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 09/03/2021 | 02:55 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 562-QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành.

Theo đó, công trình Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành có tổng cộng giá các gói thầu hơn 2,7 tỷ, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

File đính kèm: Quyết định. 

Phương Thuận

Lượt xem:  53

Tin đã đưa